Lịch công tác tháng 05/2018 của phòng GD&ĐT thị xã Tân Châu